Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Karelibaug Unit
Year :- 2017 - 2018

Std - IV (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1.
HRIDHANK PRAJAPATI - 3204 2. ATHARV RAJ - 3209
   
3.
DHRUV PATEL - 3210 4. AAMIR MANAGER - 3212
   
5.
DHAIRYA MEHTA - 3222 6. MANASHREE TRIVEDI - 3228
   
7.
ANVITA B. S. - 3234 8. TANISI PARMAR - 3240
   
9.
KAMYA JOSHI - 3257 10. KRIPA PATEL - 3259
   
11.
ANUBHUTI TYAGI - 3263 12. DARSH SHAH - 3273
   
13.
DEV SHAH - 3274 14. HEER JOSHI - 3275
   
15.
DHEER RAVAL - 3276 16. BHAKTI PANDYA - 3277
   
17.
TAKSH PATEL - 3278 18. JANAV DADGAR - 3279
   
19.
VAIDEHI PATEL - 3280 20. TRISHA SHAH - 3281
   
21.
PAREEDHEE BHATT - 3282 22. BHAVYA PATEL - 3283
   
23.
MARMIK RASADIYA - 3501 24. VAISHNAVI SINGH - 3526
   
25.
JENISH PATEL - 3538 26. AYUSHMAN PRASAD - 3543
   
27.
RIYA SONAWANE - 3656 28. HARA MISTRY - 3658
   
29.
NIKHILESH YADAV - 3578 30.