Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Karelibaug Unit
Year : 2017 - 2018

Std - VIII (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1.
ANSH LALWANI - 3214 2. RICHA SHAH - 3517
   
3.
U. DHANUSHREE - 3518 4. ANSH PATEL - 3519
   
5.
ARCHI SHAH - 3520 6. TVISHA VITHALANI - 3521
   
7.
RIYA GUPTA - 3529 8. MOHAMED AMAN SHAIKH - 3532
   
9.
HIRALI SHAH - 3554 10. SWAYAM SHAH - 3575
   
11
VIVEK PATEL - 3587 12. SAPAN SONI - 3589
   
13
MAHIRATHSINH ZALA - 3590