Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Karelibaug Unit
Year :- 2017 - 2018

Std - V (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1.
MOHAMMED HAMZA GOLAWALA - 3203 2. KRISHNA MEHTA - 3213
   
3.
ARWA MURTUZA BOHRA - 3229 4. NIDHI SANKLECHA - 3232
   
5.
ARYA PATEL - 3034 6. HARSH THAKAR - 3284
   
7.
VANSHIKA PUGALIA - 3285 8. AAYUSHI RANI - 3286
   
9.
VISHRUTI KANZARIYA - 3298 10. MEGH JOSHI - 3299
   
11.
MAAHI MAHARAJA - 3535 12. AARAV KATUDIYA - 3536
   
13.
NISHTHA BAROT - 3539 14. PARTHSINGH KSHATRIYA - 3544
   
15.
DEVANSHI PARVANI - 3552 16. DAIVAT JADAV - 3553
   
17.
VEDANSHU BHATT - 3579 18. TIRTH SHAH - 3581