Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2019 - 2020

Std - IV (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1.
Het Prajapati - 5340 2. Devaj Parikh - 5375
   
3.
Vivaan Patel - 5430 4. Vrutanshi J. Adeshra - 6895
   
5.
Aadhya Pandya - 6099 6. DARSHAN SUTHAR - 5374
   
7.
MAHIR RANA - 5384 8. MAHI PATEL - 5164
   
9.
SARAH ROMAN - 5171 10. YATHARTH VARIA - 5197
     
11.
DHARMAVEERSINH GOHIL - 5255 12. MITHIL KAILA - 5460
     
13.
VYOMA NANDWANI - 6540 14. ARHARV BHATIA - 7555
     
15.
JAHANVI SHARMA - 4416 16.