Bright Day School Vadodara

Transfer Certificate - CBSE, Harni Unit
Year :- 2021 - 2022

Std - VIII (Transfer Certificate)

Sr. No.
Name of Pupil
Sr. No.
Name of Pupil
1
4788 - Jayendrasinh Gohil 2 5070 Shrishti Mishra
     
3
5071 - Megh Panwala 4 5195 Jay Patel
     
5
5197 Pallav Pandya 6 5198 Manya Desai
     
7
5199 Aastha Thakkar 8 5200 Aditya Mishra
     
9
5316 Ishita Shah 10 5317 Parth Sandipkumar Patel
     
11
5319 Krish Makwana 12 5321 Krutarth Shah
     
13
5326 Rajat Patel 14 5330 Krish Pandya
     
15
5331 Asmi Maulikkumar 16 5333 Rishika Vaibhav Kumar Singh
     
17
5345 Pakshal Kothari 18 5352 Dev Thakkar
   
19
5396 Chandni Shah 20